Новости

ЛЕТНА ПРОМОЦИЈА - ВАЖИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.06 ДО 31.08

Letna promocijaРЕА ИНШУРЕНС ГРУП АД за своите клиенти, а и за оние останатите кои сакаат да станат наши клиенти, нуди голема летна понуда. Со пакет кој вклучува АВТООДГОВОРНОСТ и ЗЕЛЕН КАРТОН ќе добиете БЕСПЛАТНО патничко осигурување за 4 (четири) члена од Вашата фамилија. Патничкото осигурување е за 15 (петнаесет) дена во Балканската зона. Оваа зона ги опфаќа следниве држави: Албанија, Косово, Србија, Бугарија, Грција, Турција, Хрватска и Црна Гора и е со важност од 365 дена. РЕА ИНШУРЕНС ГРУП АД мисли на Вас и Вашето здравје додека патувате.

Попустот кој го добивате со LYONESS картиците НЕ ВАЖИ за оваа промоција.

НОВ ВЕБ САЈТ

REAИзготвен новиот сајт за REA Insurance group

Back to top