За Нас

РЕАРЕА ИНШУРЕНС ГРУП АД како друштво за застапување за прв пат се појавува и добива препознатлива позиција на пазарот во 2012 година како генерален застапник на UNIQA осигурување. Нашата цел е преку брза, стручна и квалитетна подготвеност и професионалност на вработениот кадар, силни принципи на работа и добра структурна организираност на фирмата, да понудиме исклучително добра услуга на врвно ниво, со намера да ги задоволиме желбите и потребите на нашите клиенти.

Како генерални застапници, на осигурителниот пазар нудиме најразновидни осигурувања од класите на живот и неживот, со што на нашите клиенти сакаме да им обезбедиме сигурна иднина. Додека за да бидеме поблиску до потребите на нашите клиенти, ние нудиме цел спектар на различни улуги.

Мисија

мисија

Нашата мисија е преку широкиот спектар на производи по најповолни цени, во секое време да одговориме на желбите на нашите клиенти, и да поставиме цврст темел на осигурителниот пазар кој ке бележи континуиран успех во работењето.

Визија

мисија

Нашата визија е преку врвен квалитет на нашите производи и услуги да влееме долгогодишна доверба кај нашите клиенти кој ќе доведе до сигурна и стабилна позиција на пазарот на осигурување.

Стратегија

мисија

Со надеж за широко распространување на целата територија,компанијата, која е предводена од млади,перспективни и искусни луѓе кои имаат капацитет за унапредување на осигурителниот пазар, кои преку целосната посветеност достоинствено го градат угледот на компанијата.

Back to top