Осигурување

Осигурување на имот

Осигурување на имотОсигурувањето на Вашиот имот претставува одговорна инвестиција во менаџирање со ризици, а не дополнително оптоварување.

РЕА Иншуренс Груп АД, преку УНИКА ви нуди заштита на Вашиот имот со покритие од сите ризици кои го загрозуваат неговото постоење или го доведуваат во опасност остварениот приход.

Повеќе...

Осигурување на возила

Осигурување на возилаОсигурувањето на моторните возила може да биде задолжително и доброволно. Задолжително осигурување е во согласност со законот за осигурување и ја покрива Вашата одговорност према трети лица и новниот имот.

Доброволното осигурување се однесува на заштитата на Вашето моторно возило од евентуални несреќни случаи како и дополнителна заштита на возачот и патниците во возилото.

Повеќе...

Животно осигурување

Животно осигурувањеСо инвестирање во животно осигурување ги акумулирате вложените средства, а истовремено обезбедувате финансиска сигурност при евентуален несреќен случај, траен инвалитет или загуба на живот.

За сигурна и удобна иднина, UNIQA Life Македонијакреираше специјална програма за животно осигурување, која посредно ви ја нудиме и која Ви нуди долгорочно штедење и безбедност за Вас и Вашето семејство.

Повеќе...

Здравствено осигурување

Здравствено осигурувањеЖивотот е непредвидлив и колку и да внимавате може да Ви се случи незгода (несреќен случај), која не можеме ниту да ја предвидиме, ниту да ја спречиме.

Со нашите продукти ќе ги ублажите економските последици во случај да настане некој осигуран ризик на работно место, дома, при патување и слично.

Повеќе...
Back to top